Brief Qbuzz

Hieronder vindt u de brief aan Qbuzz

Deze brief is verzonden aan:  

Qbuzz, mw. Susan Zethof

College van gedeputeerde staten, dhr. F. Vermeul

 1. J. Lansdaal

Merwedelingelijn Beheer bv,

dhr. F. van der Koelen

Colleges van B&W, griffiers en raden van de gemeenten  Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden  en Vijfheerenlanden

ROCOV Utrecht

ROCOV Gelderland

 

Onderwerp:

Stewards op de  Merwede Linge Lijn                                                                                                     Gorinchem, 22 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Hiermede willen wij onze verbijstering uitspreken en tegelijkertijd onze teleurstelling, over een bericht, dat wij allen moesten lezen in het AD van donderdag 17 januari jl.

 

Rolstoelers moeten zich sinds de komst van Qbuzz twee uur van te voren aanmelden om met de Merwede Linge Lijn te kunnen reizen!!  Dit kan en mag niet gaan gebeuren vinden wij.

 

De MLL was voor de mensen met een beperking juist een lijn die zonder hulp van een medereiziger kon worden gebruikt. De stewards hielpen, zo nodig, even met het in en uitgaan van de trein.

In de nieuwe concessie heeft de provincie echter verschillende zaken over gelaten aan  Qbuzz, zoals onder andere de invulling van stewards in elke trein, een terugtrekkende overheid dus. Wij zien het meer als géén verantwoordelijkheid meer willen nemen en zo goedkoop mogelijk zaken te laten regelen door de marktwerking. Dit heeft tot gevolg dat de markt kijkt hoe en waar zij het meeste op kan bezuinigen en verdienen.

Thans is het nog zo, dat het vervoer met de MLL zodanig is ingericht, dat men in de praktijk van alle dag bijna geheel zelfstandig en zonder hulp gebruik kan maken van de trein. Een geweldige manier van reizen voor mensen met een beperking, die net als alle andere mensen, zo onafhankelijk mogelijk zouden willen functioneren.

Als in de treinen nog enkele kleine aanpassingen zouden worden verwerkt en de hoogten van perrons en treinvloer gelijk gehouden worden, zouden de gehandicapten zelfs ook geen stewards nodig hebben………………..! Volgens het VN-verdrag voor mensen met een handicap is het een verplichting, om ieder mens de mogelijkheid te bieden zelfstandig te kunnen reizen onder gelijke voorwaarden. Met andere woorden: pas eerst de perrons aan, zodanig dat veilig kan worden ingestapt en zet dan pas de stewards op een zijspoor!

 Wij zijn al 10 jaar bezig om sensoren in de trein geplaatst te krijgen, zodat de ruimte tussen perron en trein naadloos aansluiten op elkaar en dus veilig ingestapt of met rolstoelen gereden kan worden.  Wij allen willen dan ook, dat dit zeer ongewenste besluit per direct wordt opgeheven.

Mede namens onderstaande instanties,

Verblijven wij,

Goof van Rijswijk

Voorzitter geh. platform Zedje

Namens:

 • Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden
 • Stichting Gorinchems platform voor gehandicaptenbeleid.
 • WMO Adviesgroep
 • Adviesraad Sociaal Domein Leerdam.
 • Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam.
 • Seniorenraad Zederik.
 • Seniorenraad Molenlanden.
 • RODAG, Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem.
 • Regio overleg gezamenlijke gehandicaptenplatform Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.
 • Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden i.o.
 • Adviesraad WMO & jeugd Dordrecht.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen