Respijtzorg

Zorgt u al langere tijd voor uw ouder wordende vader of moeder? Of voor een gezinslid of buur met een beperking? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Soms kan de zorg te zwaar worden. Het is dan belangrijk om op tijd hulp van buiten in te schakelen. Misschien bent u op zoek naar een prettige besteding van de dag voor degene voor wie u zorgt. Dat kan best lastig zijn, want waar kunt u terecht?Zorgt u al langere tijd voor uw ouder wordende vader of moeder? Of voor een gezinslid of buur met een beperking? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Soms kan de zorg te zwaar worden. Het is dan belangrijk om op tijd hulp van buiten in te schakelen. Misschien bent u op zoek naar een prettige besteding van de dag voor degene voor wie u zorgt. Dat kan best lastig zijn, want waar kunt u terecht?

Respijtzorg voor volwassenen.

Vervangende zorg voor mantelzorgers heet ook wel respijtzorg. Dit overzicht gaat over het actuele aanbod van dagbesteding, logeermogelijkheden en inzet van vrijwilligers die hulp thuis bieden in Leerdam, Zederik en omstreken. Vrijwel al deze voorzieningen vallen onder het Wmo-aanbod van de voormalige gemeenten en zijn vooral bedoeld voor volwassen vanaf 18 jaar. In de loop van het jaar volgt een aanvulling met voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Tips

Ga naar www.samendoen.expert  en daar ziet u een overzicht van dagactiviteiten, logeermogelijkheden en ondersteuning in de thuissituatie. Gebruik dit overzicht om eens ergens vrijblijvend te gaan kijken. Maak een afspraak en de mensen van de organisatie geven u graag een rondleiding. Het verplicht u tot niets.Er kan ook kosteloos een beroep gedaan worden op onafhankelijke cliënten ondersteuners van bij. MEE. Informatie hierover bij sociaal loket.

Wachtlijst

Voor geen enkele voorziening is er een wachtlijst. Het is echter ook niet zo dat er altijd direct plaats is. Voor elke nieuwe cliënt wordt bekeken wat de best passende oplossing is. Bij logeervoorzieningen is het afhankelijk van het moment of u er terecht kunt.

Indicatie en eigen bijdrage.

Voor de meeste voorzieningen is een indicatie nodig van het Sociaal loket van de gemeente, het CIZ of de wijkverpleegkundige/huisarts. Het Sociaal loket kan u informeren wie verantwoordelijk is voor de indicatie. Meestal betaalt u een eigen financiële bijdrage.Neem contact op met de Sociaal loket van de gemeente als u hierover vragen hebt:0800 5016 of 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg en mantelzorgondersteuning geheel of gedeeltelijk binnen de aanvul- lende verzekering. Jaarlijks maakt de Consumentenbond in opdracht van Mezzo een overzicht van de zorgverzekering met de beste vergoedingen voor mantelzorgers. Kijk hiervoor op www.mezzo.nl.


Gebruikte afkortingen:CAK Centraal Administratie Kantoor
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 
PGb Persoonsgebonden Budget 
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw Zorgverzekeringswet

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen