GIPS en lespakket

GIPS en het lespakket “Beperkt, nou èn?!”zijn 2 voorlichtingsprojecten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Het doel van het project is:

“De leerlingen van het basisonderwijs ontwikkelen kennis over het dagelijks leven van mensen met een beperking. De leerlingen raken vertrouwd met het zien van beperkingen en er wordt meer begrip gecreëerd.”

Het uitgangspunt hierbij was dat het een grote meerwaarde heeft als mensen met een beperking als vrijwilligers willen deelnemen aan de lessen. Zij geven als ervaringsdeskundige voorlichting aan leerlingen over hun beperking en delen hun ervaring over het leven met een beperking met de leerlingen.

Het lespakket is een interactief pakket, waarbij kennis en ervaring door middel van spel aan de leerlingen aangeboden wordt. Het spel bestaat uit opdrachten die ze moeten doen met of met behulp  van een hulpmiddel
lespakket

 Lees hier meer over de werkwijze van het lespakket "Beperkt, Nou èn?!"

Scroll naar boven