GIPS en lespakket

Gehandicapten Informatie Project Scholen.

Doel van het project


Het is een bewustwordingsproject voor leerlingen groepen 6,7 en 8 van basisscholen en heeft als doel de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. De leerlingen ervaren hoe het is om een beperking te hebben en hoe om te gaan met mensen met een beperking.


Hoe gaat het in zijn werk?


Vier of vijf personen, zonder en met een beperking, gaan 2,5 uur op bezoek bij een van de basisscholen. Het project omvat een opdrachten spel en een kringgesprek.
Het opdrachten spel bestaat uit 40 opdrachten. Deze gaan over fysieke (lichamelijke), auditieve (gehoor), visuele (gezichtsvermogen) en niet zichtbare beperkingen. Om de opdrachten te kunnen uitvoeren zijn de noodzakelijke materialen aanwezig. Zo kan ervaren worden hoe het is om een beperking te hebben.
Een grote meerwaarde is de aanwezigheid van vrijwilligers met een beperking. Zij geven als ervaringsdeskundige spelenderwijs voorlichting aan leerlingen over hun beperking en delen hun ervaring over het leven met een beperking. Het spel duurt ca. 1 uur.

Het kring gesprek vindt plaats in de klas, waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan over wat zij tegen zijn gekomen tijdens het spel en belangrijker nog zijn de vragen aan de meegekomen vrijwilligers over hun beperking. Er wordt ook gebruik gemaakt van dvd’s, die laten zien hoe het dagelijks leven, het werk en hobby’s van een visueel beperkte en auditief beperkte is.


Dat GIPS een uitstekend en eenvoudig middel zijn om aan de integratie van mensen met en zonder beperking te werken wordt duidelijk uit reacties van leerkrachten. Een paar voorbeelden:
• “Ik denk dat de kinderen op deze ochtend een waardevolle les leren: namelijk dat iedereen ongeacht welke beperking respect verdient”.
• “Het heeft enorm veel indruk gemaakt en hun kijk op mensen met een handicap blijvend veranderd”, “De ontmoeting van basisschoolkinderen en mensen met een handicap leidt tot prachtige momenten”.


Kortom: Met het GIPS op pad is leuk, maar het heeft ook effect.

 

Vijfheerenlanden gaat “on tour”


Het platform gaat "on tour" om zoveel mogelijk basisscholen in Vijfheerenlanden te bezoeken en een aantal mensen trekt de kar.
U begrijpt het al. We hebben daar hulp bij nodig en zijn op zoek naar nieuwe medewerkers: mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking, maar ook mensen zonder beperking. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken.

Maar we zoeken ook mensen die ons helpen om de mensen met een beperking met de auto naar school en weer terug willen brengen en daarnaast het spelmateriaal van de ene school naar de andere school willen brengen. Alle medewerkers bepalen zelf hoe vaak ze meedoen en wanneer; (reis)kosten worden vergoed.
Help ons en neem voor meer informatie contact op met de coördinator.


Meer informatie:
Siska Gielis-Proper (coördinator)

tel. 0347-341555


Op deze website is al eerder vermeld dat In verband met corona er geen bezoeken met het GIPS aan de lagere scholen gebracht konden worden. In het nieuwe schooljaar in 2022 wordt er weer gestart met de schoolbezoeken.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen