Welkom

Welkom bij de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid VHL

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden.
De toen bestaande gehandicaptenplatforms zijn toen overgegaan naar de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid VHL.
Het Platform is een adviesorgaan voor de gemeente en wil haar werkzaamheden en belangenbehartiging voor mensen met een beperking lokaal, regionaal en provinciaal blijven uitvoeren.
Het Platform wil dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden op een volwaardige wijze kan meedoen in de samenleving.

Het platform werkt op de volgende manier:

  • Geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisatie.
  • geven van advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden.
  • vertegenwoordiging in diverse regionale overlegorganen
  • Geven van voorlichting op scholen 
  • Informatie via de website, binnenkort via de sociale media en de regionale pers
  • Aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Persoonlijke wensen kunnen wij niet realiseren, persoonlijke problemen kunnen wij niet oplossen, verwijzen lukt vaak wel en als het zaken betreft die voor meer inwoners van belang zijn gebruikt het Platform Vijfheerenlanden haar netwerk om hier aandacht voor te vragen.

Samenwerking is het sleutelwoord, vooral in de groter geworden gemeente is dit des te belangrijker.
We willen een adviesorgaan en vraagbaak zijn voor alle mensen met een beperking, ongeacht waar ze binnen de nieuwe gemeente wonen.

Lees meer over ons

Namens het bestuur van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid VHL.
Jan Scheringa, voorzitter
Greet Bos- Schep, secretaris

 

Contactadres: info@gehandicaptenbeleid.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang