Welkom

Het platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

De gehandicaptenplatforms van Leerdam, Vianen en Zederik kwamen sinds jaar en dag op voor een toegankelijke samenleving. In december 2018 gingen de platforms op in één zelfstandig platform voor Vijfheerenlanden. Het platform is een adviesorgaan voor de gemeente en wil haar werkzaamheden en belangenbehartiging voor mensen met een beperking, lokaal, regionaal en provinciaal blijven uitvoeren. Het platform wil dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden op een volwaardige wijze mee kan doen in de samenleving.

Samenwerking is het sleutelwoord, vooral in de groter geworden gemeente is dit des te belangrijker.
We willen een adviesorgaan en vraagbaak zijn voor alle mensen met een beperking, ongeacht waar ze binnen de nieuwe gemeente wonen.

Het platform werkt op de volgende manier:

  • Geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisatie.
  • geven van advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden.
  • vertegenwoordiging in diverse regionale overlegorganen
  • Geven van voorlichting op scholen 
  • Informatie via de website, binnenkort via de sociale media en de regionale pers
  • Aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Persoonlijke wensen kunnen wij niet realiseren, persoonlijke problemen kunnen wij niet oplossen, verwijzen lukt vaak wel en als het zaken betreft die voor meer inwoners van belang zijn gebruikt het Platform Vijfheerenlanden haar netwerk om hier aandacht voor te vragen.

Lees meer over ons

Nieuws!

Mooi vervolg Gemeente Parkeer Kaart (GPK)
Hieronder de link met het mooie resultaat voor de GPK.
Het is wel droevig dat onder de druk van de Pers wel serieus gekeken wordt naar de hoge prijs voor een GPK.
De gemeente VHL had deze situatie kunnen voorkomen als er serieus gekeken was naar onze vraag in het voorjaar 2022 over het hoge tarief.
 
Open de link en u leest het hele verhaal.
 

Jan Scheringa voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid

 

Juist nu verdienen ouderen en mensen met een beperking onze aandacht.
De start van het nieuwe jaar 2022 bracht niet waar we op gehoopt hadden, maar ik vermoed dat we het ergste achter de rug hebben. We zitten inmiddels 2 jaar in één van de grootste pandemieën die de wereld heeft meegemaakt. De corona raakte werkelijk iedereen en ook mensen met een beperking werden niet ontzien. Als je bijvoorbeeld een visuele beperkingen had werd het er door de aangepaste regelgeving niet gemakkelijker op.
Vanuit mijn rol als voorzitter zie ik wat mensen met een beperking meemaken. Het kost vaak moeite om die beperkingen te accepteren en ik heb veel bewondering voor het feit dat ze proberen hun grenzen op te zoeken en ondanks hun beperking zoveel mogelijk uit het leven willen halen. Het is niet eenvoudig om te leven met een beperking en deze te accepteren..

Het was de afgelopen tijd best wel moeilijk om signalen van mensen met een beperking op het gebied van huisvesting, steun bij aanschaf van hulpmiddelen, pgb-problemen en vervoer op te vangen en hen op tijd de juiste steun te bieden. Juist interactie is nodig om de problemen aan te kaarten bij de gemeente en andere instanties.
Helaas moest ook Gips (Gehandicapten Informatie Project Scholen), Gips en het lespakket voor basisscholen, waarbij in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden voorlichting wordt gegeven over hoe het is om te moeten leven met een functiebeperking, uitgesteld worden. Ook de eenzaamheid onder de ouderen baart ons zorgen.

De uitrol van het VN Gehandicapten Verdrag, waarbij sinds 2016 gemeenten verplicht zijn om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming en ze volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij liep door dit alles vertraging op. Het Platform Gehandicapten Vijfheerenlanden heeft inmiddels diverse adviezen gegeven over de toegankelijkheid van de openbare ruimten, -gebouwen, woningen en woongebouwen. Het geeft ook adviezen bij verkeer en vervoer en bij de aanschaf van hulpmiddelen
voor mensen met een beperking zijn dat belangrijke onderwerpen waar we ons ook in 2022 mee bezig zullen houden.

Nieuwe bestuursleden

Nieuw bloed is altijd welkom, want in de toekomst zal er van jaar tot jaar meer tijd en energie gestoken moeten worden in de doelgroep. We beloven dat we er alles aan zullen doen uw belangen te behartigen en de samenwerking met de andere adviesraden zo goed mogelijk vorm te geven.

Contactadres: info@gehandicaptenbeleid.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang