Welkom

Het platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn verschillende adviesraden actief.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden is één van die adviesorganen en houdt zich bezig met het
gehandicaptenbeleid voor inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden
Het Platform wil dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden op een volwaardig wijze mee kan doen in de samenleving

Het platform werkt op de volgende manier:

  • Geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisatie.
  • geven van advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden.
  • vertegenwoordiging in diverse regionale overlegorganen
  • Geven van voorlichting op scholen 
  • Informatie via de website, binnenkort via de sociale media en de regionale pers
  • Aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Persoonlijke wensen kunnen wij niet realiseren, persoonlijke problemen kunnen wij niet oplossen, verwijzen lukt vaak wel en als het zaken betreft die voor meer inwoners van belang zijn gebruikt het Platform Vijfheerenlanden haar netwerk om hier aandacht voor te vragen.

Lees meer over ons

 

Jan Scheringa voorzitter van Platform Gehandicaptenbeleid

za 2 nov 2019, 14:54

VIJFHEERENLANDEN • Kundige vrijwilligers behartigen de belangen van mensen met een handicap in Vijfheerenlanden. De nieuwe voorzitter vertelt over het Platform Gehandicaptenbeleid.
Jan Scheringa richtte jaren geleden De Recreanten op, een nog altijd bloeiende sportvereniging voor verstandelijk gehandicapten. Ook heeft hij veel contact met een aantal mensen die gebonden zijn in een rolstoel. Bovendien was hij zeventien jaar gemeenteraadslid in Vianen.
Goede kandidaat
Die combinatie van affiniteit met de doelgroep en bestuurlijke ervaring maakte hem tot een goede kandidaat voor het voorzitterschap van het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden. Sinds enkele weken bekleedt hij die functie met plezier, als opvolger van Willy van Kogelenberg, die nog altijd deel uitmaakt van het bestuur.
Herindeling
Het platform bestaat sinds december 2018 in deze vorm. Toen zijn de gehandicaptenplatforms van Leerdam, Vianen en Zederik samengegaan met het oog op de gemeentelijke herindeling. In alle drie de voormalige gemeenten waren er al korte lijnen met de besturen en ambtenaren, waardoor de platforms hun adviserende taak goed konden en kunnen uitvoeren.
VN Gehandicapten Verdrag
Sinds 2016 zijn gemeenten overigens verplicht om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming. In dat jaar werd het VN Gehandicapten Verdrag van kracht. Scheringa: "Binnenkort komt daar een beleidsnotitie over van de gemeente, die we ook weer vooraf van advies zullen voorzien."
Bouw & Schouw
De nieuwe voorzitter vervolgt: "We hebben verschillende commissies, bijvoorbeeld Bouw & Schouw. Daarin gaat over de toegankelijkheid van gebouwen en woningen voor mensen met een handicap. De afgelopen maanden is er bijvoorbeeld contact geweest met woningbouwverenigingen, zodat we tijdig advies kunnen geven bij nieuwbouwprojecten. In onze gelederen hebben we deskundige vrijwilligers die technische tekeningen kunnen lezen en daarmee een nuttige bijdrage leveren. Ook is er onlangs een schouw gedaan op de Voorstraat in Vianen om te checken of de stoepen en winkels goed toegankelijk zijn."
Basisscholen
Vanuit het platform wordt in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden ook voorlichting gegeven over leven met een functiebeperking. Dat gebeurt via het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) en het lespakket 'Beperkt, nou èn?'.
Niet anders
Secretaris Greet Bos-Schep: "Bij die projecten laten we kinderen zien én ervaren hoe het is om te leven met een functiebeperking. Zo zien ze heel concreet waar je dan soms letterlijk tegenaan loopt. De idee is kinderen duidelijk te maken dat mensen met een beperking niet anders zijn dan jij en ik. Dat ze gewoon volwaardig meedoen in onze maatschappij." Eén van de voorlichters, zelf in een rolstoel, zegt dat vaak heel treffend: 'Er is met mij niks aan de hand. Alleen mijn benen functioneren niet'.
Nieuwe bestuursleden
Ook op het gebied van welzijn en volksgezondheid (Wmo) en verkeer en vervoer is het platform actief. Twaalf leden zorgen voor de invulling van al die taken. "Uiteraard kunnen ook wij extra mensen gebruiken. Zo zouden we het bestuur graag uitbreiden van drie naar vijf leden", maakt Scheringa van de gelegenheid gebruik om aan werving te doen.
Los van adviesraad
Per 1 januari 2020 gaan de drie adviesorganen Sociaal Domein samen tot één adviesraad. Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden blijft daar op eigen verzoek buiten. "We hebben uiteraard wel intensieve contacten, maar we vinden het beter om een apart platform te blijven, gezien de specifieke doelgroep waarvoor wij ons inzetten."
Expertise
Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden heeft veel expertise en deelt die graag. Iedereen die daarover meer informatie wil, een vraag heeft of anderzins gebruik wil maken van die expertise, kan contact opnemen via  of een kijkje nemen op de website: 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen