Welkom

Het platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn verschillende adviesraden actief.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden is één van die adviesorganen en houdt zich bezig met het
gehandicaptenbeleid voor inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden
Het Platform wil dat iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden op een volwaardig wijze mee kan doen in de samenleving

Het platform werkt op de volgende manier:

  • Geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisatie.
  • geven van advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden.
  • vertegenwoordiging in diverse regionale overlegorganen
  • Geven van voorlichting op scholen 
  • Informatie via de website, binnenkort via de sociale media en de regionale pers
  • Aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Persoonlijke wensen kunnen wij niet realiseren, persoonlijke problemen kunnen wij niet oplossen, verwijzen lukt vaak wel en als het zaken betreft die voor meer inwoners van belang zijn gebruikt het Platform Vijfheerenlanden haar netwerk om hier aandacht voor te vragen.

Lees meer over ons

 

Scroll naar boven