Informatief

Op deze pagina vindt u meer informatie over Huishoudelijke ondersteuning en Respijtzorg

Het VN-Verdrag zelfstandig wonen 


Onze samenleving vergrijst en de trend is om steeds langer thuis te blijven wonen. Het afgelopen jaar woonde 90 procent van de 75-plussers thuis. Daar hebben ze vaak wel hulp bij nodig: zoals een scootmobiel of hulp in de huishouding. Ruim een derde van 75-plussers maakt gebruik van een of meerdere voorzieningen. Die groep groeit dus en tegelijk neemt het budget af. Kortom minder geld meer zorg.
Voor mensen met een beperking geldt het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij krijgt steeds meer aandacht.
Het Recht op Zelfstandig Wonen en Deelnemen aan de Maatschappij Op grond van artikel 19 VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander op voet van gelijkheid zelfstandig in de maatschappij te wonen en te participeren en de overheid moet hiervoor te zorgen.

Huishoudelijke Ondersteuning

Als je vroeger ouder werd verhuisde je vroeger of later naar een bejaardentehuis, maar nu blijven we veel langer in de eigen woning. Maar dan is er wel zorg nodig? En hoe zit het met de ondersteuning van mensen met een beperking? Hoe gaan we dit oplossen? Krijgen ze wel de juiste ondersteuning?
Wilt u huishoudelijke ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal Loket er komt dan een medewerker van de gemeente bij u thuis. Samen kijken ze wat u zelf nog kan? Is er in uw omgeving iemand die bij kan springen, een mantelzorger, zoals een familielid, of een vrijwilliger die een aantal taken kan overnemen? We noemen dit het keukentafelgesprek.

Zorg in natura (ZIN)

Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan een gecontracteerde zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning. Een medewerker van die organisatie komt dan bij u thuis voor een gesprek. Daarbij worden werkafspraken gemaakt op basis van het huishoudelijk ondersteuningsplan van de gemeente. In dit plan staat welke werkzaamheden met welke frequentie worden gedaan

Persoons Gebonden Budget

Wanneer u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat bent om thuis alles zelf te doen en hulp van familie, vrienden of kennissen niet meer voldoende is, komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Men beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijkt men naar welk resultaat bereikt moet worden, zoals:

• een schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)

• een schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)

• het verzorgen van uw was• organisatie van het huishouden (regie/organisatie)

• het verzorgen van uw maaltijden

• zorg voor inwonende kinderen

• het doen van uw boodschappen

• leren omgaan met het huishouden (advies, instructie en voorlichting)

Afspraken met degene die de huishoudelijke hulp gaat bieden, bij ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) maakt u zelf


De maximale eigen bijdrage voor hulp via de Wmo is € 19,- per maand. Je betaalt dus nooit meer dan 12 x € 19,- = € 228
Voor de fysieke zorg wordt vaak gebruik gemaakt van de Thuiszorg, maar die hebben geen tijd om ouderen en mensen met een beperking bij de meer alledaagse zaken te ondersteunen In die gevallen is een aanvullende mantelzorger een must. Ja en als die er niet is dan is dat best wel een probleem.

Respijtzorg

Zorgt u al langere tijd voor uw ouder wordende vader of moeder? Of voor een gezinslid of buur met een beperking? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Soms kan de zorg te zwaar worden. Het is dan belangrijk om op tijd hulp van buiten in te schakelen. Misschien bent u op zoek naar een prettige besteding van de dag voor degene voor wie u zorgt. Dat kan best lastig zijn, want waar kunt u terecht? Zorgt u al langere tijd voor uw ouder wordende vader of moeder? Of voor een gezinslid of buur met een beperking? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Soms kan de zorg te zwaar worden. Het is dan belangrijk om op tijd hulp van buiten in te schakelen. Misschien bent u op zoek naar een prettige besteding van de dag voor degene voor wie u zorgt. Dat kan best lastig zijn, want waar kunt u terecht?

Lees hier meer over Respijtzorg

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen