Commissie Bouw en Schouw

De Commissie Bouw en Schouw is een werkgroep die is samengesteld uit leden van het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden, ervaringsdeskundigen en bouwkundigen.                                          

 

Wat doet de Commissie Bouw en Schouw?

• Belangen behartigen van mensen met een beperking en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente, woningbouwverenigingen en aan particulieren bij de bouw of renovatie van woningen, winkels, openbare gebouwen en bij de (her)inrichting van openbare ruimten.

• Belangen behartigen van mensen met een beperking en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente, woningbouwverenigingen en aan particulieren bij de bouw of renovatie van woningen, winkels, openbare gebouwen en bij de (her)inrichting van openbare ruimten.

• Aandringen op aanpasbaar bouwen bij sociale woningbouw en particuliere bouw (nieuwbouw en renovatie) volgens Woonkeur.• Keuren/schouwen van voor publiek toegankelijke gebouwen en terreinen en de openbare ruimte.

• Gelet wordt op voorzieningen voor mensen met een beperking, om altijd een (in noodsituaties het) gebouw binnen te komen of te verlaten. Als voldaan is aan de voorwaarden wordt onderstaand pictogram toegekend. . ITS symbool

Wat wil de Commissie Bouw en Schouw?

De  bouwcommissie onderzoekt de toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen, woningen en woongebouwen voor mensen met een beperking en senioren. De  bouwcommissie onderzoekt de toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen, woningen en woongebouwen voor mensen met een beperking en senioren. Ze onderzoekt of alle nieuwbouw woningen in de gemeente Vijfheerenlanden aanpasbaar worden gebouwd en voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Handboek Woonkeur (Basispakket) en de drie aanvullende pluspakketten (Gebruikskwaliteit, Veiligheid en Toekomstwaarde). De woningen zijn dan zoveel mogelijk levensloopbestendig en indien nodig snel aan te passen tegen een, vergeleken met nieuwbouw, geringe meerprijs.

• Aanpasbaar bouwen is voor de gemeente op termijn dus kostenbesparend.

• De gemeente Vijfheerenlanden bouwt zoveel mogelijk aanpasbaar volgens de eerder genoemde eisen en keurmerken. Inwoners met een beperking kunnen in de vertrouwde woonomgeving blijven wonen.

• Alle gebouwen die niet voor woondoeleinden zijn bestemd, worden volgens de eisen en aanbevelingen van het Handboek voor Toegankelijkheid gebouwd.

• Er zorg voor dragen dat ambtenaren en maatschappelijke organisaties het belang van een toegankelijke samenleving goed tussen de oren krijgen en in een vroeg stadium daar aandacht aan besteden.

• Toezien op naleving van de toegankelijkheidseisen.

 

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Welke aanpassingen zijn er nodig?

Hoe levensloopbestendig is uw woning?

Op de website www.huistest.nl kunt u testen hoe levensloopbestendig uw woning is. Desgewenst ontvangt u ook een vrijblijvend advies over de geschiktheid van uw woning.

Tips voor het toekomstbestendig maken van uw woning
Wilt u uw woning toekomstbestendig maken? Download dan hier een lijstje met tips voor het toekomstbestendig maken van uw woning, opgesteld door de Rijksoverheid.

Veilig met het Politiekeurmerk
Er is een speciale brochure uitgegeven over het ‘Politiekeurmerk Veilig wonen’. Voor meer informatie kunt u ook op de website www.politiekeurmerk.nl  kijken.

Mantelzorgwoningen
Wilt u meer informatie over mantelzorgwoningen? Kijk op  www.pasaan.nl   of bel 035 – 694 82 94

Hoe bereikt u de Commissie Bouw en Schouw?

De coördinator is:

Greet Bos-Schep    

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen