Inhoud en gebruik lespakket “Beperkt, nou èn?”

Wat is de werkwijze van Lespakket “Beperkt, nou én?!”     

                              

Het lespakket wordt een maand uitgeleend aan de scholen die hiervoor benaderd worden door de coördinator lespakket. Er is een les- en antwoordenboek voor de docent een werkboek voor de leerlingen en beide bevatten 7 lessen. ( inmiddels digitaal)

Het pakket bevat ook DVD-s  over de hulphond en het leven van personen met een verstandelijke beperking en hun dagelijks leven in en begeleide woonvorm.

In laatste les komen ervaringsdeskundigen voor één lesuur naar school. De leerlingen kunnen dan vragenstellen over het leven met een beperking. Favoriete lessen!

Ervaringsdeskundigen die hieraan mee willen doen zijn van harte welkom.

Gips werkt met vier of vijfvolwassenen, met en zonder fysieke beperking en deze gaan 2/2.5 uur op bezoek bij een van de basisscholen.

Opdrachtenspel

De leerlingen spelen bij Gips eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben.

opdrachtenspel

 

Kringgesprek met dvd’s

Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan. We gebruiken tijdens het kringgesprek ook dvd’s. We hebben twee dvd’s kunnen laten maken: één over mensen met een visuele beperking en één over mensen met een auditieve beperking. Beide dvd’s duren ca. 10 minuten en zijn onderverdeeld in de volgende drie gedeelten: ‘dagelijks leven’, ‘werk’ en ‘vrije tijd’.

kringgesprek

Aanvankelijk was het de bedoeling de dvd’s alleen te gebruiken als iemand met een bepaalde beperking niet persoonlijk aanwezig was, maar de praktijk heeft geleerd dat de dvd’s altijd een prachtige illustratie zijn bij de verhalen. Bovendien geeft dit lesmateriaal structuur aan het kringgesprek.

Kortom: Met het GIPS en Lespakket “Beperkt, nou én?!”op pad is leuk, maar het heeft ook effect.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers: mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking en mensen zonder beperking. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken. Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren.

Huidige stand van zaken


Binnen de gemeente Vijfheerenlanden wordt op de basisscholen voorlichting gegeven over het leven met een beperking.
Dit gebeurt jaarlijks  in de groepen 6 t/m 8.Hiervoor worden twee verschillende lespakketten gebruikt:
-  Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) in Zederik sinds 2003,in Leerdam sinds 2012
-  Lespakket “Beperkt, nou èn?!”  in Vianen sinds 2007

Beide zijn interactieve lespakketten en er werken vrijwilligers aan mee die ervaringsdeskundigen zijn.
Deelnemende scholen in de voormalige gemeenten zijn:
-  Leerdam e.o. : 19 scholen (zal minder worden door herindeling Lingewaal)
-  Zederik e.o.: 9 scholen
-  Vianen e.o. : 4-6 scholen

Meer informatie:

Ciska Gieles en Hilma van Kleef

 

 

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen