Over ons

Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden komt op voor een toegankelijke samenleving. Wij adviseren de gemeente over zaken die van belang zijn voor onze doelgroep. Een toegankelijke Inclusieve Samenleving, Mobiliteit/Vervoer en GIPS voorlichting basisscholen.  Twaalf leden zorgen voor de invulling van deze taken.

Het platform wordt betrokken bij de voorbereiding van beleid met betrekking tot een toegankelijke samenleving en heeft kort gezegd tot doel:

Het verbeteren van het welzijn en de leefomstandigheden van mensen met een beperking.

 • Beleidsterreinen zijn onder meer: Welzijn en volksgezondheid (WMO)

• Bereikbaarheid, toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid (BTBU)

• Wonen en woonomgeving , Verkeer en vervoer

• Specifieke advisering van projecten, openbare ruimte en openbare gebouwen

• Aandacht voor informatie die de gemeente verstrekt

• Voorlichten van leerlingen van Basisscholen in Vijfheerenlanden, door middel van het GIPS-project.

De komende tijd gaan wij aan de slag met implementatie van het VN-verdrag Handicap. Verder hebben veel adviezen betrekking op toegankelijkheid. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan adviezen over bestrating, de toe- en uitgankelijkheid van openbare gebouwen en evenementen en de kwaliteit van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Naast het geven van advies informeert het platform en is het voor de doelgroep ook een aanspreekpunt. Het directe contact met mensen met een functie beperking zorgt ervoor dat de alledaagse problemen waar zij tegenaanlopen aandacht krijgen. Zo vragen we bijvoorbeeld aandacht voor informatie die de gemeente verstrekt. Bijvoorbeeld over het formuleren in gebruikelijke taal en letten op kleurgebruik en lettertype. De informatie is namelijk nog niet altijd toegankelijk voor onze doelgroep.

Wij hebben drie werkgroepen: Werkgroep VN-verdrag Handicap, Zorg en Mobiliteit/Vervoer, werkgroep Bouw &  Schouw en werkgroep GIPS, voorlichting basisscholen.

VN – verdrag Handicap

Mensen met een beperking moeten volwaardig aan de Maatschappij kunnen deelnemen. Dat is vastgelegd in het VH-verdrag Handicap. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming. De samenleving moet toegankelijker worden. Gemeenten spelen een grote rol bij het vergroten van die toegankelijkheid. Het is aan de gemeentepolitiek om dit in te vullen. Het wachten is op een beleidsnotitie van de gemeente, die we ook weer vooraf van advies zullen voorzien. Zie meer informatie hierover Voor Zorg en Mobiliteit.

Bouw & Schouw


In de bouwcommissie gaat het over de toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen, woningen en woongebouwen voor mensen met een beperking en senioren. Wij adviseren op dit gebied ook de Woningbouwcorporaties over projecten van sociale woningbouw. Wij hebben deskundige vrijwilligers die technische tekeningen kunnen lezen en daarmee een nuttige bijdrage leveren. Komt u problemen tegen met betrekking tot de toegankelijkheid in de openbare ruimte dan kunt u dit doorgeven via de website van de gemeenten onder klachten openbare ruimte of via het e-mailadres 

GIPS-project Basisscholen.

Vanuit het platform wordt in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden ook voorlichting gegeven over leven met een functiebeperking. Dat gebeurt via het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) Bij deze voorlichting laten we kinderen zien én ervaren hoe het is om te leven met een functiebeperking. Zo zien ze heel concreet waar je dan soms letterlijk tegenaan loopt. De idee is kinderen duidelijk te maken dat mensen met een beperking niet anders zijn dan jij en ik. Dat ze gewoon volwaardig meedoen in onze maatschappij. Eén van de voorlichters, zelf in een rolstoel, zegt dat vaak heel treffend;  ‘Er is met mij niks aan de hand. Alleen mijn benen functioneren niet

’Zie meer informatie hierover bij het Gipsproject. Kortom als platform staan wij voor de belangen van inwoners met een beperking.

Expertise

Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden heeft veel expertise en deelt die graag. Iedereen die daarover meer informatie wil, een vraag heeft of anderzins gebruik wil maken van die expertise, kan contact opnemen via de email  info@gehandicaptenbeleidvhl.nl, of een kijkje nemen op de website.

Knelpunten signaleren                                                                                                         

Mensen met een beperking hebben bij  de aanschaf van hulpmiddelen en het aanpassen van bijvoorbeeld een rolstoel, maar ook de  aanpassing van woningen ondersteuning nodig die niet altijd beschikbaar is. Tijdige signalering van eenzaamheid onder ouderen, bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen verbeteren, vergoedingen uit PGB en dit melden bij de Adviesraad Sociaal Domein.

Juist praten en overleggen met mensen met een beperking en van hen horen waar verbeterpunten mogelijk zijn is belangrijk. Het schort helaas ook  nog wel eens aan duidelijkheid, zeker als de gemiddelde inwoner te maken krijgt met bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo, PGB, Jeugdwet en VN-verdrag.

Toch hebben inwoners direct te maken met de uitvoering van het beleid van de gemeente.

Terecht dus om juist hen er  in begrijpelijke taal bij te betrekken.       

Willen we toewerken naar een inclusieve samenleving , waarbij alle mensen al dan niet met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben om aan de maatschappij deel te nemen, dan moet de doelgroep er veel meer bij betrokken worden. Doen we dat, dan levert dat vaak meer informatie op, waar we wat mee kunnen. Als we de krachten bundelen, kunnen we echt wat bereiken.

Heeft u belangstelling?

Heeft u belangstelling voor het werk van het Platform, laat het ons weten via: info@gehandicaptenbeleidvhl.nl

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang