Huishoudelijke Ondersteuning

Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Ondersteuning vanuit de Wmo kost dan voor iedereen €17,50 per vier weken.
In 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk.
De bijdrage geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft.

Ontwikkeling Eigen bijdrage WMO-maatwerkvoorzieningen

Wat betreft de eigen bijdrage is het van belang om te weten dat op 1 januari 2019 het zogenaamde abonnementstarief van kracht wordt. Dit is de landelijke regeling waarbij voor iedere periode dat iemand gebruik maakt van een Wmo-voorziening de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken is. Een lagere bijdrage mag wel (binnen de gemeentelijke beleidsvrijheid), maar meer vragen dan €17,50 per vier weken mag niet.

Geen stapeling meer

Tot nu toe was de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het gebruik van Wmo-voorzieningen. Hoe hoger het inkomen en het vermogen en hoe meer zorg, hoe hoger de eigen bijdrage. Dit kon oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Naast de eigen bijdrage Wmo betalen veel mensen ook een eigen risico voor zorg uit de zorgverzekering en eigen bijdragen voor medicijnen. Dat kost hen soms honderden euro’s per maand. Daarom heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage Wmo vast te zetten op €17,50. Ook wil het kabinet het eigen risico niet verder laten stijgen en de eigen bijdrage voor medicijnen beperken.

Klachten

Inmiddels zijn er bij De Nationale ombudsman sinds enkele weken klachten en signalen binnengekomen van burgers over de invoering van een nieuw, vast abonnementstarief eigen bijdragen van €17,50 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
Er is veel onduidelijkheid over dit nieuwe tarief. Reinier van Zutphen: "Daarom vraag ik minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een reactie op de vragen voor wie dit nieuwe tarief is bedoeld en op welke wijze gemeenten het dienen toe te passen. Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn".

Waar gaan de signalen over?

-Toch oude bedrag betalen - Uit de klachten blijkt dat mensen voor huishoudelijke hulp nog steeds het oude bedrag aan eigen bijdrage moeten betalen, terwijl zij hadden verwacht per 2019 over te gaan naar het voor hen lagere, vaste tarief van €17,50. Zij kennen anderen, ook uit hun eigen gemeente, die voor diezelfde hulp wel het nieuwe tarief aan eigen bijdrage betalen. Mensen begrijpen dit niet en vinden dit onrechtvaardig. De informatie vanuit de overheid over dit onderwerp was duidelijk: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Deze boodschap blijkt nu niet juist te zijn: het nieuwe tarief geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Als gemeenten huishoudelijke hulp als algemene voorziening hebben aangemerkt, betalen deze mensen gewoon nog het oude (hogere) bedrag.
-Stapeling van facturen - Als gemeenten huishoudelijke hulp (gedeeltelijk) als algemene voorziening aanbieden en mensen daarnaast ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ontvangen zij meerdere facturen. Eén van de gemeente en één van het CAK. Dit lijkt alsnog op een stapeling van eigen bijdragen, terwijl deze maatregelen uit het Regeerakkoord juist bedoeld waren om dit te verminderen.
-Onduidelijke informatieverstrekking - De informatie vanuit de overheid was: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit blijkt toch anders. De informatieverstrekking lijkt onduidelijk te zijn geweest.

Download hier de brief van de Nationale Ombudsman.

huishoudelijk

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen